JPK póki co z wymogiem bezpiecznego e-podpisu

JPK póki co z wymogiem bezpiecznego e-podpisu

Kolejna tura przedsiębiorców zmierzy się z cyfryzacją fiskusa. Następne będą mikrofirmy. Standardem staje się przesyłka przez internet danych o VAT.

Pliki JPK będą obowiązkowe już każdego przedsiębiorcę od 2018 roku.

Status mikroprzedsiębiorcy w 2018 r. będzie miał każdy, kto przynajmniej w 2016 lub 2017 roku spełni łącznie dwa warunki:
  1. Średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 10 osób
  2. Roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów bilansu nie przekroczą równowartości w złotych 2 mln euro.
JPK_VAT związany jest z płatnym (co rok trzeba płacić za przedłużenie ważności) bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Problem w tym, że mikrobiznes nie używa tego narzędzia i będzie to dodatkowy koszt dla setek tysięcy drobnych przedsiębiorców. Resort Finansów podobno rozważa, aby mikroprzedsiębiorca mógł przesyłać JPK bez bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Trzeba czekać na decyzję.

JPK_VAT powinien być sporządzony za pomocą programu komputerowego, którą można   ściągnąć ze strony www.mf.gov.pl w zakładce "Kontrola Skarbowa", "Jednolity Plik Kontrolny".  W pliku JPK_VAT muszą być zawarte informacje:
  1. dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  2. wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego,
  3. kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego,
  4. kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także
  5. inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym VAT kontrahenta (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, Dz.U. z 2016 r., poz. 1579).

Brak komentarzy:

Lista blogów finansowych | ekonomicznych | biznesowych

Obsługiwane przez usługę Blogger.