Sejm: bez zmian kwota wolna od podatku w 2017

Sejm: dotychczasowa kwota wolna do 1 stycznia 2018 r.; łagodniejsze zapisy dot. FIZ: "Sejm uchwalił ustawę wydłużającą do 1 stycznia 2018 roku dotychczasową kwotę wolną od podatku, a zarazem nakładającą podatek na Fundusze Inwestycyjne Zamknięte."

Sejm utrzymał dotychczasową kwota wolną od podatku w 2018 roku
Jednak nie dla wszystkich Polaków kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł. Wybrańcy narodu jakiś czas temu uchwalili dla siebie extra ordynaryjną ustawę, w której de facto zapewnili sobie wolną kwotę od podatku w wysokości 30451 zł. Wszystko dzięki dietom, które dla parlamentarzystów wypłacane są w postaci miesięcznego ryczałtu na utrzymanie biura poselskiego
"Wysokość zarobków posłów i senatorów określa ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Podstawowym składnikiem wynagrodzenia posła jest uposażenie poselskie, które obecnie wynosi 9892,30 zł miesięcznie. Oprócz tego, posłowie otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za zasiadanie w komisjach i podkomisjach (1978,46 zł, jeśli poseł pełni funkcję przewodniczącego komisji lub o 1483,75 zł,  jeśli pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.  989,23 zł gdy poseł pełn funkcję przewodniczącego podkomisji)

Każdemu posłowi i senatorowi przysługuje również miesięczny ryczałt na utrzymanie biura poselskiego w wysokości 11500 zł oraz dieta poselska w wysokości 2473,08 zł.

I to właśnie ten ostatni składnik wynagrodzenia posłużył parlamentarzystom do przemycenia w ustawie przepisów, które pozwoliły na zwiększenie ich kwoty wolnej do poziomu aż 30,5 tys. zł rocznie. Dieta poselska jest zwolniona z opodatkowania do kwoty 2280 zł w skali miesiąca. Oznacza to, iż w skali roku, diety zwolnione są z podatku dochodowego aż do kwoty 27360 zł.

Oprócz tego, każdemu posłowi przysługuje jeszcze "zwykła" kwota wolna w wysokości 3091 zł. Łącznie kwota wolna od podatku przysługująca każdemu posłowi wynosi 30451 zł." [źródło: http://zus.pox.pl/pit/kwota-wolna-od-podatku-dla-poslow-wynosi-az-27-tys-zl.htm]
 Obiecanki cacanki, a głupiemu pozostaje radość z wolnej kwoty w wysokości 3091 zł w 2017 roku.

Brak komentarzy:

Lista blogów finansowych | ekonomicznych | biznesowych

Obsługiwane przez usługę Blogger.